Διημερίδα

Εισηγησεις

Πρόγραμμα

Επιτροπές

Διοργάνωση

Πανελλήνια Ενωση Καθηγητών Πληροφορικής

Σύλλογος καθηγητών Πληροφορικής 
Δυτικής Κρήτης

 Κε.Πλη. Νε.Τ Χανίων