Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Καταγραφή και Προβολή του Πολιτιστικού Αποθέματος στον 21ο Αιώνα


Καθ. Χ. Χαμζάς

Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας – Ερευνητικό Κέντρο ‘Αθηνά’

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο των τρισδιάστατων τεχνολογιών και των μετρητικών οργάνων σε συνδυασμό με τις πολυμεσικές βάσεις δεδομένων, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και τα ψηφιακά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, προσφέρουν σήμερα νέες δυνατότητες για την ολοκληρωμένη περιγραφή του πολιτιστικού μας αποθέματος. Η ολοκληρωμένη ψηφιακή καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία και ταυτόχρονα ένα πολυμεταβλητό πρόβλημα. Εξαρτάται ιδιαίτερα από τη φύση του θέματος καταγραφής καθώς επίσης και από το σκοπό της καταγραφής. Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει την τρισδιάστατη ψηφιοποίηση, την συλλογή φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών, την τυπολογική και ιστορική περιγραφή, την ψηφιακή επεξεργασία, την αποθήκευση, την αρχειοθέτηση και την ανάκτηση, την αναπαράσταση – οπτικοποίηση, την διάδοση των δεδομένων αυτών καθώς επίσης και την αναπαραγωγή. Στην συγκεκριμένη παρουσίαση θα γίνει μια περιληπτική περιγραφή των μεθόδων τρισδιάστατης ψηφιοποίησης και των εφαρμογών τους στο χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν παραδείγματα καταγραφής και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος με την χρήση νέων τεχνολογιών και αφορούν :
Α. Πολιτιστικά αντικείμενα (αγγεία, εκκλησιαστικές εικόνες, αγάλματα, κοσμήματα, κτλ)
Β. Μνημεία ( Εκκλησίες στη Μάνη )
Γ. Μουσεία (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο, Πολυμεσικός Εικονικός Ξεναγός στο εκκλησιαστικό μουσείο Αλεξανδρούπολης)
Δ. Αρχαιολογικές ανασκαφές (Σύστημα ψηφιοποίησης, καταγραφής και διαχείρισης ανασκαφής, Καραμπουρνάκι, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη)
Ε. Παραδοσιακοί Οικισμοί (Παλιά πόλη Ξάνθης, Κάστρο Καβάλας και Δράμα).
Η παρουσίαση ολοκληρώνεται με ένα παράδειγμα χρήσης τεχνολογιών διαδικτυακών ηλεκτρονικών παιχνιδιών με στόχο την προβολή και προώθηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Λέξεις κλειδιά : πολιτιστική κληρονομιά, 3Δ ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση

Εισήγηση