Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Εναρκτήρια Ομιλία
Προέδρου Π.Ε.Κα.Π.


Α. Λούβρης

Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.Κα.Π.)

Ομιλία