Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ και Εκπαιδευτικό Λογισμικό Πληροφορικής Γυμνασίου


Ε. Λιακοπούλου

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αρκαδίας, Msc

Στο ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για την Πληροφορική Γυμνασίου προβλέπεται η αξιοποίηση στη διδακτική πράξη εκπαιδευτικού λογισμικού. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί το λογισμικό Πληροφορική Γυμνασίου. Με την παρούσα εργασία, επιχειρούμε να αποτυπώσουμε τα βασικά παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του λογισμικού αυτού και να διερευνήσουμε το βαθμό στον οποίο είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές και τους στόχους του ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Πληροφορικής.

Εισήγηση