Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Edugames: Bιντεοπαιχνίδια ή μαθησιακά περιβάλλοντα;


Ι. Παλιόκας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - ΔΠΘ

Παρόλα τα πλεονεκτήματα και το έκδηλο ενδιαφέρον των μαθητών όλων των ηλικιών για τα βιντεοπαιχνίδια, η σχολική χρήση παραμένει έως σήμερα νωχελική. Εξετάζονται θέματα σχετικά με την πραγματική φύση των εκπαιδευτικών βιντεοπαιχνιδιών (Edugames), τα επιθυμητά χαρακτηριστικά τους και τους παράγοντες που καθορίζουν τα κίνητρα συμμετοχής των μαθητών. Υποστηρίζεται η άποψη πως η εκπαιδευτική καταλληλότητα δεν είναι ευθέως ανάλογη της μορφής του παιχνιδιού και πως τα τεχνικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά πρέπει να συμβαδίζουν με τα παιδαγωγικά για να εξαλείψουν ορισμένα αρνητικά στοιχεία που συνδέονται με τη φιλοσοφία του gameplay.

Εισήγηση