Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Ηλεκτρονικά αθλητικά παιχνίδια: συμπαίκτης ή αντίπαλος της φυσικής δραστηριότητας;


Π. Αντωνίου

Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ

Ν. Βερναδάκης

Εντεταλμένος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που αναπαράγονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλες παιχνιδομηχανές αποτελούν μια σημαντική ενασχόληση για τα παιδιά. Τίθενται συνεπώς ορισμένα ερωτήματα για το χρονικό όγκο αυτής της ενασχόλησης και τον επηρεασμό από τα είδη των παιχνιδιών. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να μελετηθεί και να αξιολογηθεί η ενασχόληση μαθητών/τριών γυμνασίου με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και ιδιαίτερα τα αθλητικά. Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικά δομημένο ερωτηματολόγιο. Το δείγμα αποτέλεσαν 294 μαθητές και μαθήτριες (13±2 ετών). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται πως ένα μεγάλο ποσοστό (81%) ασχολείται με τα ηλεκτρονικά αθλητικά παιχνίδια. Ωστόσο, η πλειοψηφία (62,2%) προτιμά να παίζει το πραγματικό παιχνίδι αντί του ηλεκτρονικού. Τέλος, ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών (88,4%) υποστηρίζει πως παίζοντας ηλεκτρονικά αθλητικά παιχνίδια παρακινείται θετικά ώστε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό.

Εισήγηση