Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Φόρεσε Το Καπέλο Μου Να Βάλω Το Δικό Σου: Μια Παιδαγωγική Προσέγγιση Για Την Ανάπτυξη Ενός Ψηφιακού Μαθησιακού Περιβάλλοντος


Αποστολάκης Νικόλαος

Υποψήφιος Διδάκτορας, Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Αντωνίου Παναγιώτης

Επίκουρος καθηγητής, Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Αναστασιάδης Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε.

Καρυπίδης Αλέξανδρος

Επίκουρος καθηγητής, Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Η έρευνα, η εκπαίδευση και η καινοτομία αποτελούν βασικές επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης βρίσκεται στην καρδιά των εκπαιδευτικών στόχων έτσι όπως εκφράζονται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει μια παιδαγωγική προσέγγιση για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, μέσα από ένα ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον με πεδίο εφαρμογής τη φυσική αγωγή.

Εισήγηση