Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Σύστημα καταγραφής σεισμολογικών δεδομένων και παρουσίαση τους σε δυναμική ιστοσελίδα Τεχνομάθεια V


Μ.Μαρινάκης

Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων

Α.Καραγιαννάκη

Εκπαιδευτικός Φυσικός Γενικού Λυκείου Ακρωτηρίου

Γ.Γώγουλος

Σχολικός σύμβουλος πληροφορικής δυτικής Κρήτης

Μ.Φραγκονικολάκης

Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων

Χ. Κουτσουρελάκης

Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων

Το Πρόγραμμα Τεχνομάθεια στοχεύει στη γνωριμία και ενασχόληση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις Νέες Τεχνολογίες και τον Τεχνολογικό Πολιτισμό, με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να ασχοληθούν με τη μελέτη ενός πρωτότυπου τεχνολογικού θέματος της επιλογής τους, να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητές τους, να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας, συνέπειας, να συνδέσουν τις γνώσεις που αποκτώνται στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων του σχολείου με την εκπόνηση του έργου και να αποκτήσουν δεξιότητες και τεχνογνωσία που θα τους φανούν χρήσιμες στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Το Γενικό Λύκειο Ακρωτηρίου Χανίων (πρώην Πολυκλαδικό Λύκειο Χανίων) έχει συμμετάσχει σε τρεις υλοποιήσεις του προγράμματος (Τεχνομάθεια Ι, ΙΙ, V). Η εμπειρία αυτή δείχνει τη σημασία και τα αποτελέσματα της εφαρμογής μεθόδων Βιωματικής και Συνεργατικής μάθησης και μάλιστα των Σχεδίων Εργασίας στους μαθητές. Η συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα με θέμα «Σύστημα καταγραφής σεισμολογικών δεδομένων και παρουσίαση τους σε δυναμική ιστοσελίδα» αναπτύσσεται εδώ.

Εισήγηση