Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσω τηλεκπαίδευσης. Ένα παράδειγμα στο Moodle


Β. Νταλούκας

Καθηγητής Πληροφορικής στο ΓΕΛ Ανδραβίδας Ηλείας

Δ. Δαούσης

Τεχνικός Υπεύθυνος στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Διεύθυνσης Δ.Ε. Ν. Ηλείας

Σ. Κατεβάογλου

Καθηγητής Πληροφορικής στο ΓΕΛ Πάτμου

Κ. Κωνσταντούλας

Καθηγητής Πληροφορικής στο 1ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας

Π. Χριστιά

Καθηγήτρια Πληροφορικής στο ΓΕΛ Διακοπτού Αχαΐας

Φ.Νικολόπουλος

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο Κρεστένων Ηλείας

Με την πρόοδο και τη διείσδυση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση δίνονται νέες δυνατότητες και διαστάσεις στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Το παραδοσιακό μοντέλο (συναντήσεις επιμορφωτών επιμορφούμενων) εξασθενεί επιτρέποντας σε μοντέρνες τεχνολογικές μεθόδους, όπως η τηλεκπαίδευση, να εμπλουτίσουν. Στην εισήγηση αυτή περιγράφεται η υλοποίηση ενός τέτοιου σεμιναρίου με θέμα «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ’αποστάσεως διδασκαλίας μέσα απ’το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle» που οργάνωσε το 1ο Γραφείο Δ.Ε. Ν. Ηλείας με τη σύμφωνη γνώμη του συμβούλου Πληροφορικής. Μέσω αυτού οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν, οργανώνουν, παρουσιάζουν κι αξιολογούν μια διδακτική ενότητα μέσω ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης και εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Χρησιμοποιείται η μέθοδος «μεικτής διδασκαλίας» με υλοποίηση πέντε εκπαιδευτικών συναντήσεων παράλληλα με εβδομαδιαίες πρακτικές ασκήσεις που διεξάγονται διαδικτυακά.

Εισήγηση