Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων στο ΠΣΔ - Διαδικασία Καταγραφής & Παρουσίαση Προτάσεων


X. Καλτσίδης

Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Έβρου

Μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο είναι η υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι δυνατότητες της υπηρεσίας και το υλικό που έχει συγκεντρωθεί για την αξιοποίησή της από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο σχολικών και διοικητικών μονάδων. Στη διάρκεια αυτής της προσπάθειας εκπονήθηκαν οδηγοί χρήσης για διάφορες πλατφόρμες που υποστηρίζονται από το ΠΣΔ και οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε όλους τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης παρουσιάζεται μια στατιστική προσέγγιση που αφορά τη χρήση της υπηρεσίας από τις σχολικές μονάδες της περιφέρειας της Αν. Μακεδονίας & Θράκης και ακολουθούν προτάσεις για τη βελτίωση αλλά και για τη διάδοση της χρήσης της υπηρεσίας φιλοξενίας.

Εισήγηση