Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Σχεδίαση & Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Χαρτογράφησης Μονάδων Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας


Ν. Αδαμόπουλος

Β. Αγγελόπουλος

Δ. Δαούσης

Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής Δ.Ε., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ.Δ.Ε. Ηλείας

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η σχεδίαση, η ανάπτυξη και ο τρόπος χρήσης μιας διαδικτυακής εφαρμογής χαρτογράφησης των μονάδων εκπαίδευσης Ν. Ηλείας. Στην εφαρμογή χρησιμοποιείται RDBMS και τεχνολογίες διαδικτύου, όπως XHTML, CSS, XML, PHP, JavaScript και Google Maps API. Επίσης, προτείνονται κάποιοι τρόποι αξιοποίησής της. Λέξεις κλειδιά: τεχνολογίες παγκόσμιου ιστού, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.

Εισήγηση