Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Τhin-Clients στα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής: Σημαντικές Βελτιώσεις και Επεκτάσεις


Δ. Σοφός

Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αιτωλοακαρνανίας

Ν. Μανθάτης

Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αιτωλοακαρνανίας

Τον τελευταίο καιρό γίνεται ολοένα και πιο συχνά λόγος για υλοποίηση λύσεων thin-clients στα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής από ομάδες εργασίας του Σχολικού Δικτύου. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για μια βελτιωμένη μορφή υλοποίησης και εφαρμογής των thin-clients στα σχολεία. Παράλληλα προτείνει την προσθήκη επιπλέον δυνατοτήτων και επιλογών με χρήση του εκκινητή GRUB (GRand Unified Bootloader) του Linux, αποκλειστικά ως εκκινητή δικτύου (netboot). Παρότι η δικτυακή εκκίνηση αποτελεί τη γενική βάση εφαρμογής των thin-clients και συγκεκριμένα του Linux Terminal Services Project (LTSP), υλοποιήθηκε και εφαρμόστηκε βελτιωμένο με χρήση κάποιων τεχνικών. Με αυτόν το τρόπο, παρέχεται επιπλέον και μια τυποποιημένη και ομογενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης και συντήρησης από τους καθηγητές-υπευθύνους των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής.

Εισήγηση