Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Εφαρμογή Ανακύκλωσης στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. – Linux Thin-Clients στην πράξη


Σ. Μ. Χαραλαμπίδης

Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Γυμνάσιο Βολιμών Ζακύνθου

Γ. Χλαπάνης

Εκπαιδευτικός ΠΕ19, 2ο Γενικό Λύκειο Κω

Η παρούσα εισήγηση γράφτηκε με σκοπό να καταγραφεί η εμπειρία της αξιοποίησης παρωχημένου εξοπλισμού μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει το λειτουργικό σύστημα Linux. Στην εισήγηση παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιήθηκαν παλιοί υπολογιστές ως Thin-Clients σε περιβάλλον Linux Terminal-Server Protocol. Επισημαίνονται κάποια σημεία της εγκατάστασης που εκτιμάται ότι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και αναδεικνύεται ο φιλικός προς το περιβάλλον χαρακτήρας του όλου εγχειρήματος. Πρόθεση των συγγραφέων είναι να διαδοθούν οι αξίες του ελεύθερου λογισμικού, να κερδίσει υποστηρικτές η ιδέα αξιοποίησης παρωχημένου εξοπλισμού, να τονωθεί η συμμετοχή στην προσπάθεια ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Εισήγηση