Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Νεφοπληροφορική: Η λύση στην (μη) αναβάθμιση του εξοπλισμού των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής;


Σ. Τζαναβάρης

Καθηγητής Πληροφορικής Γυμνάσιο Λιαπάδων Κέρκυρας

Κ. Αλεξίου

ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κέρκυρας

Είναι γνωστό ότι η κατάσταση του εξοπλισμού στα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής & Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ) δεν είναι καλή. Η νεφοπληροφορική, γνωστή και ως cloudcomputing, θεωρείται το μέλλον του διαδικτύου και υπόσχεται λύση στο πρόβλημα της μη αναβάθμισης των εργαστηρίων.

Εισήγηση