Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Η Πληροφορική Κι Η Διαθεματικότητα Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Των Καταστημάτων Κράτησης


Δ. Μπαϊρακτάρη

Πληροφορικός στο ΣΔΕ Δικ.Φυλακών Ελεώνα

Α. Μαυρογόνατος

Φιλόλογος στο ΣΔΕ Δικ.Φυλακών Ελεώνα

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να υπογραμμίσει το νέο ρόλο που αποκτά το μάθημα της Πληροφορικής στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Οι Διαθεματικές Εργασίες σε αυτά τα σχολεία έχουν σημαντική θέση στο Πρόγραμμα Σπουδών. Η Πληροφορική (υπο)στηρίζει την εφαρμογή διαθεματικών σχεδίων εργασίας σε όλα τα στάδια υλοποίησής τους, αλλά και τα διαθεματικά σχέδια εργασίας ενισχύουν τη διδασκαλία της Πληροφορικής με πολλούς τρόπους.

Εισήγηση