Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Υποστήριξη Διδασκαλίας Μαθημάτων Πληροφορικής υποβοηθούμενη από την πλατφόρμα LEGO Mindstorms


Α. Παπαλεωνίδας

Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δ/νσης Β’/θμιας Εκπ/σης Έβρου

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί μια νέα διδακτική προσέγγιση για την διδασκαλίας της πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία θα εκμεταλλεύεται και θα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Lego Mindstorms για να κάνει πιο ευχάριστη και αποδοτική την εκπαιδευτική διαδικασία. Πέρα από την αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας και στο πώς αυτά μπορούν να υποβοηθήσουν την διδασκαλία της πληροφορικής, θα αναφερθούν κάποιες ενδεικτικές εφαρμογές της σε περιπτώσεις διαθεματικότητας. Το τελευταίο μέρος της παρουσίασης αφορά πλήρες ενδεικτικό υλικό μαθήματος διαθεματικής διδασκαλίας που υλοποιήθηκε με την συγκεκριμένη πλατφόρμα. Το υλικό της παρούσας εισήγησης αποτελεί μέρος των αποτελεσμάτων ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius που υλοποιήθηκε στο ΕΠΑΛ Ορεστιάδας τα σχολικά έτη 2007-2008 και 2008-2009.

Εισήγηση