Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Διαδραστικός πίνακας χαμηλού κόστους


Χ. Καλτσίδης

Τεχνικός Υπέυθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Έβρου

Α. Σακαλής

Εκπαιδευτικός ΠΕ20, 3ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πολης Εσπερινό

Με την διείσδυση της τεχνολογίας στις σχολικές αίθουσες έχει αλλάξει αρκετά το τοπίο τη;ς εκπαιδευτικής διαδικασίας . Τα λεγόμενα «κλασικά εποπτικά μέσα», τείνουν πλέον να αντικατασταθούν από τον Η/Υ και γενικότερα οι ΤΠΕ εισχωρούν ολοένα και περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία κάνοντας «το μάθημα» ελκυστικότερο και αποδοτικότερο για τους μαθητές αλλά και την προετοιμασία μιας ωριαίας διδασκαλίας περισσότερο χρονοβόρα για τους εκπαιδευτικούς. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια μορφή διαδραστικού πίνακα χαμηλού κόστους, με στόχο τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναλαμβάνοντας να μετατρέψει τον παραδοσιακό μαυροπίνακα από ένα στατικό αντικείμενο που ήταν μέχρι τώρα σε ένα πλήρες δυναμικό περιβάλλον, βοηθώντας έτσι τους μαθητές να συμμετέχουν κι αυτοί ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εισήγηση Αφίσας