Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Σχολείων (ΑΜΔΣ)


Γ. Καπογιανόπουλος M.Sc.

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης

Ν. Σκίκος

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών

Κ. Καρλής

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 1ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας

Υλοποίηση Ασύρματου Μητροπολιτικού Δικτύου υψηλής διαμεταγωγής πολλαπλάσια των 54 Μbps χρησιμοποιώντας το πρότυπο IEEE 802.11a, με πολλαπλές διασυνδέσεις, για την απομακρυσμένη σύνδεση σχολείων και υλοποίηση υπηρεσιών: μετάδοσης φωνής μέσω δικτύου (VOIP Voice over IP), κινούμενης εικόνας, συνδιασκέψεων, μεταφορά αρχείων, διαμοιρασμό διαδικτύου, εικονικών τάξεων, μάθηση εξ’ αποστάσεως (e-learning) και ροές εικόνας και ήχου (streaming). Οι στόχοι του έργου είναι η αναβάθμιση τεχνολογικά των σχολείων όσο αναφορά την επικοινωνία μεταξύ τους για υπηρεσιακά θέματα, και επικοινωνία με κοινές τηλεφωνικές συσκευές μέσω VoIP (τηλεφωνία μέσω wi-fi δικτύου και διαδικτύου), εσωτερικά δίκτυα (intranets) και ιδεατά δίκτυα (VPN).

Εισήγηση Αφίσας