Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Η Διαθεματικότητα στη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο. Μια Διδακτική Πρόταση


Ε. Λιακοπούλου

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αρκαδίας, Msc

Η διδασκαλία της Πληροφορικής στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα. Προσφέρεται για την ανάπτυξη ευρύτερων δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, διαθεματικής προσέγγισης, κοινωνικής συμπεριφοράς, διάθεσης για δημιουργία. Η παρούσα διδακτική πρόταση συμβάλλει στη δημιουργία κινήτρων για μάθηση, στη διέγερση του ενδιαφέροντος, στη συμμετοχή των μαθητών/τριών, στην αξιοποίηση των προσωπικών τους βιωμάτων, στην καλλιέργεια μεθοδολογικών και διαθεματικών δεξιοτήτων, στη σύνδεση του σχολείου με τη ζωή.

Εισήγηση Αφίσας