Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Παραστατική Διδασκαλία Προγραμματισμού Με Χρήση Ρομποτικών Μεθόδων


Κ.Σταυρίδης

Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 2ου Γυμνασίου Σοχού

Ι. Καραβέλα

Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 Γυμνασίου Καλλινδοίων

Στα πλαίσια του μαθήματος «Πληροφορική Γυμνασίου» έχει διαπιστωθεί ότι έννοιες λογισμικού – προγράμματος – εντολών είναι ιδιαίτερα δυσνόητες από τους μαθητές. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια εξάλειψης των παραπάνω γνωστικών εμποδίων με την χρήση του ρομποτικού οχήματος MA – VIN. Συγκεκριμένα, οι μαθητές μπαίνουν στην διαδικασία προγραμματισμού με «πιο» παραστατικές εντολές όπως: κίνηση robot μπροστά, δεξιά, αριστερά, έλεγχος αισθητήρων κτλ. Στην παρούσα εργασία γίνεται σύντομη περιγραφή του robot ΜΑ – VIN και του προγραμματισμού του. Ακολουθεί η μεθοδολογία της προτεινόμενης διδασκαλίας και αναφέρονται ενδεικτικά κάποια project μαθητών.

Εισήγηση