Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Πληροφορική και Συνθετικές, Διαθεματικές Εργασίες στο Γενικό Λύκειο


Γ. Δερεκενάρης

Καθηγητής Πληροφορικής

Μ. Καλκάνη

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Κ. Κόικα

Καθηγήτρια Αγγλικών

Για τα προβλήματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος έχουν γίνει αρκετές αναφορές και προτάσεις. Επίκαιρος είναι και ο δημόσιος διάλογος που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτόν τον καιρό. Η μονοτονία, η αποξένωση, η έλλειψη κινήτρων, η παθητική στάση του μαθητή χαρακτηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο ελληνικό σχολείο. Οι πιο ολοκληρωμένες από τις προτεινόμενες λύσεις αφορούν ριζικές αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες, ενώ κάποιες αφορούν αλλαγές απλά στο εξεταστικό σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια πρόταση η οποία μπορεί να συμβάλει σε κάποιο βαθμό σε βραχυπρόθεσμες λύσεις στην υπάρχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα στο Γενικό Λύκειο. Το μάθημα της πληροφορικής απαλλαγμένο από εξεταστικές διαδικασίες στο Γενικό Λύκειο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «πυρήνας» για την υλοποίηση συνθετικών, διαθεματικών εργασιών συμβάλλοντας στην δημιουργία ενός πιο εποικοδομητικού κλίματος μάθησης. Με ένα παράδειγμα από τρέχουσα εργασία στο Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστούν οι δυσκολίες και τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης πρότασης.

Εισήγηση