Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Μεθοδολογικά εργαλεία για το μάθημα της Πληροφορικής


Τ. Θεοφανέλλης

Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Β. Αιγαίου

Τ. Καράκιζα

Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Ν. Αιγαίου

Διδάσκουσα (407/80) ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δ. Κολοκοτρώνης

Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Θεσσαλίας

Τα μαθήματα Πληροφορικής στο Γυμνάσιο είναι μονόωρα με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός να δυσκολεύεται να γνωρίσει αλλά και να οργανώσει τους μαθητές του σε ομάδες, ειδικά στο πλαίσιο της εφαρμογής της μεθόδου project στη Γ’ Γυμνασίου για τις μεγάλες εργασίες. Παρόμοιες δραστηριότητες με ανάλογες δυσκολίες υλοποιούνται και στα μαθήματα επιλογής του ΓΕ.Λ. και σε μαθήματα Πληροφορικής στα ΕΠΑ.Λ. Στην εργασία αυτή προτείνεται η χρήση του Κοινωνιομετρικού πίνακα (κοινωνιόμητρας) για την γνωριμία των μαθητών, των σχέσεων που υπάρχουν στο τμήμα και τον χωρισμό τους σε ομάδες, ώστε να είναι ευκολότερη και αποτελεσματικότερη η εκτέλεση δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, προτείνεται η εφαρμογή της στην εργασία με τη μέθοδο Project, αναδεικνύοντας την παιδαγωγική της αξία και προτείνοντας στάδια για τη βήμα προς βήμα υλοποίηση της μεθόδου.

Εισήγηση