Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη δημιουργία προσθετικού περιβάλλοντος μάθησης για ΑμεΑ με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές


Α. Λαδιάς

Σχ. Σύμβουλος ΠΕ19 Β΄Αθήνας

Ι. Μπέλλου

Σχ. Σύμβουλος ΠΕ19 ν. Ιωαννίνων Άρτας

Ν. Μ. Παπαχρήστος

Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μ. Καμπούρογλου

Makaton Ελλάς

Οι ιδιαιτερότητες στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική πράξη, καθώς προσδιορίζουν τις διδακτικές προσαρμογές που απαιτούνται ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες των μαθητών. Η αναγνώριση αυτών των αναγκών οδηγεί στη δημιουργία ‘προσθετικού περιβάλλοντος’ που ευνοεί την εκπαιδευτική διαδικασία. Η εργασία προτείνει ένα τέτοιο περιβάλλον, το λογισμικό LT125 Thinking Mind, που στοχεύει να δημιουργήσει συνθήκες προσαρμογής με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν δραστηριότητες για τη βελτίωση των διαφόρων μαθησιακών ικανοτήτων των ατόμων με αυτισμό. Τα αποτελέσματα πιλοτικής εμπειρικής μελέτης με εκπαιδευτικούς είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Εισήγηση