Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εφαρμογής JavaFX στην Εκμάθηση του Αλγορίθμου Ταξινόμησης Φυσαλίδας


Γ. Κουϊμτζής

Πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΠΘ, Καθηγητής ΠΕ19, ΓEΛ. Καλαμπακίου Δράμας

Κ. Χερτούρας

Διπλ/χος Ηλ. Μηχ.& Μηχ. Η/Υ Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητής ΠΕ19, ΕΠΑΛ Ροδόπολης Σερρών

Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών που θα επιτρέπουν στους μαθητές να συμμετέχουν με ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική πράξη, αποτελεί μονόδρομο στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η χρήση της απλής εισήγησης ως μέσου παρουσίασης θεωρητικών θεμάτων πληροφορικής δεν είναι ικανή να κεντρίσει την προσοχή των μαθητών στο μέγιστο βαθμό. Στη συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζουμε τα οφέλη που προσέφερε στην κατανόηση του αλγορίθμου ταξινόμησης φυσαλίδας, η χρήση μιας πολυμεσικής εφαρμογής που δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα JavaFX. Από τη μελέτη προκύπτει, ότι η χρήση μιας τέτοιας εφαρμογής βελτιώνει σημαντικά την ικανότητα των μαθητών να κατανοήσουν ένα προχωρημένο θέμα πληροφορικής, ενώ παράλληλα μετατρέπει σε ευχάριστη εκπαιδευτική εμπειρία μια δύσκολη, στην παρουσίασή της, εκπαιδευτική ενότητα.

Εισήγηση