Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Η Ανάλυση της Πληροφορίας, η Πληροφορική και η Θεωρία Πινάκων


Π. Πολυχρονίδου

Μαθηματικός-Διδάκτωρ Πληροφορικής, Επιστημονική Συνεργάτιδα του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, Τμήμα Λογιστικής

Η ανάγκη της επεξεργασίας και της ανάλυσης της πολύπλοκης πληροφορίας οδηγεί την πληροφορική σε ολοένα και πιο βαθιά σύνδεσή της με τα μαθηματικά. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία κλάση αραιών πινάκων που δημιουργεί έναν γραμμικό και έναν μη γραμμικό μετασχηματισμό κατάλληλους για κωδικοποίηση/συμπίεση της πληροφορίας και τη δημιουργία ενός κρυπτογραφικού αλγόριθμου, αντίστοιχα. Με επίδειξη των ανωτέρω στους μαθητές του Λυκείου μπορούμε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον τους, αφενός για τα μαθηματικά που δυσκολεύονται να κατανοήσουν, επιδεικνύοντας την συνεισφορά στους στην πληροφορική και αφετέρου για κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ερευνητές.

Εισήγηση