Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Η Αξιολόγηση Online Μαθημάτων με τη Χρήση Ερευνητικών Εργαλείων του Μoodle


Χρήστος Καρακύριος

Υποψήφιος Διδάκτορας ΠΤΔΕ, ΔΠΘ

Γεράσιμος Κέκκερης

Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΔΠΘ

Μέσα από μία ερευνητική προσπάθεια διεξαγωγής ενός ασύγχρονου μαθήματος μέσω του διαδικτύου και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Moodle επιχειρήθηκε να διεξαχθεί η αξιολόγηση του ιδίου του μαθήματος με τη χρήση, εκτός των άλλων, ενός από τα ερευνητικά εργαλεία που προσφέρει η ίδια η πλατφόρμα, του αρθρώματος (module) “Έρευνα-Ερωτηματολόγιο” (Survey). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μαζί με την περιγραφή των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου εργαλείου που περιγράφονται στην παρούσα έρευνα, δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Moodle να σχεδιάσουν διορθωτικές ενέργειες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος ή να το επανασχεδιάσουν, προσαρμόζοντας το κατάλληλα, ώστε σε μελλοντικές χρήσεις να βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Εισήγηση