Διοργανωτές

ΠΕΚΑΠ

ΠΕΚΑΠ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας